Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: м. Ш:  м. Д:    м.
  • Височина на падане: 0 м
  • Размер на зоната за безопасност:
  • Зона за безопасност:
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
    Цветовете на съоръжението са примерни!