Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:8,00м. Ш:4,00м. Д:6,80м.
  • Зона за безопасност: 68кв.м.
  • Размер на зоната за безопасност: 9,08х10,85
  • Височина на падане: 2,00 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, провиране
  • Цветовете на съоръжението са примерни!