“МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е специализирана фирма в изработката на детски и паркови съоръжения за игра : пързалки, люлки, катерушки, детски модулни комбинирани съоръжения , паркови пейки, беседки и обезопасителни огради.

Сертифицирана е по ISO 9001:2008 БДС EN ISO 9001:2008, притежава сертификат RoSPA sertif.№ 07-02-014 за дизайн на детски площадки и съоръжения за игра. Съоръженията за игра и изграждането на детските площадки са съобразени с европейските стандарти за безопасност EN 1176 и EN 1177.

Притежава атестат за акредитация и упълномощаване на Орган за контрол, вид С – регистрационен № 075. Фирмата отговаря на критериите за акредитация на БДС EN ISO/IEC 17020:2005. С тази акредитация фирмата има правото да извършва проверка , контрол и да изготвя доклади съгласно чл.63 от Наредба 1 /12.01.2009г.

Наши клиенти са общини в България, детски градини, социални домове. Оборудвани с наши съоръжения са детски площадки изградени по Опретаивна програма за регионално развитие и по програма ФАР.

Основавайки се на професионалния опит , ние, от фирма “МЕТАЛПЛАСТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, вярваме, че работата с нас е гаранция за бизнес с бъдеще. За нас ще бъде удоволствие да се запознаете с дейността ни, както и да работим съвместно и да допринесем за развитието на Вашата община и град.