Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 2.90 м. Ш:2.50 м. Д: 5.80 м.
  • Размер на зоната за безопасност: 6.55 х 8.05 м
  • Зона за безопасност:  43  кв.м.
  • Височина на падане:  1.20 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, провиране
  • Цветовете на съоръжението са примерни!