Описание

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:1.90м. Ш:1.00м. Д:2.00м.
 • Размер на зоната за безопасност: 3.00 х 4.00 м
 • Зона за безопасност: 12 кв.м.
 • Носещи елементи: дървена конструкция.
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7, Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: бетонна плоча ,ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини,трева
 • Основни видове занимания: комуникация,ролеви и тематични игри, учене.
  Цветовете на съоръжението са примерни!