Описание

 • Възрастова група: от 0 до 3г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:1.70м. Ш 2.72м. Д:1.00м.
 • Размер на зоната за безопасност: 4.73 х 3.00 м
 • Зона за безопасност: 15 кв.м.
 • Носещи елементи: дървена конструкция.
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7. Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: бетонна плоча ,ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини , трева.
 • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, учене, катерене.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!