Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:2.30м. Ш:1.80м. Д:1.80м.
  • Зона за безопасност: 12кв.м.
  • Височина на падане: 0.60 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: комуникация
    Цветовете на съоръжението са примерни!