Описание

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:2.00м. Ш:1.00м. Д:3.36м.
 • Размер на зоната за безопасност: 5.36 х 3.00 м
 • Зона за безопасност: 17 кв.м.
 • Носещи елементи: тръбна конструкция.
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7, БДС EN 71-3,Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: бетонна плоча ,ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини , трева.
 • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, учене.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!