Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:1.50м. Ш:1.50м. Д:1.50м.
  • Зона за безопасност: 13кв.м.
  • Височина на падане: по- малко   от 0.60 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: комуникация
    Цветовете на съоръжението са примерни!