Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:0.80м. Ш:0.80м. Д:1.30м.
  • Зона за безопасност: 9кв.м.
  • Височина на падане: по- малко   от 0.60 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: катерене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!