АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЕЛЕМЕНТИ НА ПЛОЩАДКИ ЗА ИГРА

СЕРТИФИКАТ ЗА ДИЗАЙН

БДС EN ISO 9001 СИСТЕМА СА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

БДС EN ISO 9001 СИСТЕМА СА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИТЕ БДС EN 71-3

БЕЗОПАСНОСТ НА ИГРАЧКИТЕ БДС EN 71-3

Препоръка от ЦДГ „Радост“, гр. Габрово