Описание

  • Възрастова група: 0-12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 2.50м Ш: 4.00м. Д: 4.00м.
  • Допустима настилка: бетонна плоча, трева, пясък, дървесен чипс, ударопоглъщаща настилка.
  • Носещи елементи: метална констркуция
  • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя.
  • Покрив: Бризентово покритие
  • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, учене.
    Цветовете на съоръжението са примерни!