Описание

 • Възрастова група: 0-12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В: 2.50м Ш: 4.00м. Д: 4.00м.
 • Допустима настилка: бетонна плоча, трева, пясък, дървесен чипс, ударопоглъщаща настилка.
 • Носещи елементи: метална констркуция
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя.
 • Покрив: Бризентово покритие
 • Елементи: маса и пейки
 • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, учене.
  Цветовете на съоръжението са примерни!