Описание

  • Възрастова група: 0-12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 1.66м Ш: 1.88м. Д: 1.15м.
  • Допустима настилка: бетонна плоча.
  • Носещи елементи: дървена конструкция
  • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични лакове и бой за външна употреба.
  • Елементи: пейки
  • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, учене.
    Цветовете на съоръжението са примерни!