Описание

  • Възрастова група: от 2 до 8 г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 2.80м Ш: 1.90м. Д: 2.40м.
  • Зона за безопасност: 29 кв.м.
  • Височина на падане: 1.00 м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини , трева.
  • Основни видове занимания: пързаляне, равновесие,комуникация.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!