Описание

 • Възрастова група: от 0 до 3 г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:1.80м. Ш:0.96м. Д:3.42м.
 • Височина на падане: 1.00 м
 • Размер на зоната за безопасност: 3.96 х 6.92 м
 • Зона за безопасност: 28 кв.
 • Елементи на съоръжението:  пързалка – 1 бр., кула – 1 бр., стълбище – 1 бр.
 • Носещи елементи: дървена конструкция.
 • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Улей: стъклопластмаса, БДС ЕN -71-3
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7, БДС EN 71-3,Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева.
 • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, колективни игри, ролеви и тематични игри.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!