Описание

  • Възрастова група: без ограничение
  • Размер на съоръжението:
  • В: 2.50м Ш: 1.90м. Д: 1.00м.
  • Допустима настилка: бетонна плоча, трева,  ударопоглъщаща настилка, дървесен чипс, пясък.
  • Носещи елементи: дървена  констркуция
  • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове  за външна употреб
    Цветовете на съоръжението са примерни!
  • В цената не е включена пейка. 

         Цена за 1 л.м.