Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 3,80 м. Ш: 6,60 м. Д: 10,10 м
  • Височина на падане: 1,90 м
  • Зона за безопасност: 83 м2
  • Размер на зоната за безопасност: 14,10 х 10,00 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
    Цветовете на съоръжението са примерни!