Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:    м. Ш:      м. Д:          м.
  • Зона за безопасност:          кв.м.
  • Височина на падане:          м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, провиране
  • Цветовете на съоръжението са примерни!