Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 3.60 м. Ш: 5.90 м. Д: 9.00 м.
  • Зона за безопасност: 72 кв.м.
  • Размер на зоната за безопасност: 12.43 х 9.82 м
  • Височина на падане:  1.70 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, провиране
  • Цветовете на съоръжението са примерни!