Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:1.80м. Ш:3.60м. Д:3.80м.
  • Зона за безопасност: 36кв.м.
  • Височина на падане: 1.80 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!