Описание

Възрастова група: от 3 до 12г.
Размер на съоръжението:
В:2.50м. Ш:0.95.м. Д:0.95м.
Зона за безопасност: 12кв.м.
Височина на падане: по- малко от 1.50 м
Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
Основни видове занимания: катерене, равновесие
Цветовете на съоръжението са примерни!