Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:1.70м. Ш:1.00м. Д:2.00м.
  • Зона за безопасност: 22 кв.м.
  • Височина на падане: 1.70 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, равновесие, провиране
    Цветовете на съоръжението са примерни!