Описание

  • Възрастова група: без ограничение
  • Брой греди: 1бр
  • Размер на съоръжението:
  •  В:0.20м. Ш:0.10м. Д:3.00м.
  • Носещи елементи: дървена конструкция.
  • Обработка на дървения материал: импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
  • Приложими стандарти и Наредби: Съоръжението е съобразено с условията и реда за устройство и безопасност на спортни площадки.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева, бетонна плоча.
  • Основни видове занимания:  катерене, равновесие, колективни игри, ролеви и тематични игри.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!