Description

  • Възрастова група: без ограничения
  • Размер на съоръжението:
  • В:.0.21 м; Ш:0.12 м; Д:2.50 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: равновесие и колективни игри