Изграждане на детска площадка, гр.Търгу Муреш, Румъния