Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:2.10м. Ш:0.50м. Д:0.50м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: катерене, равновесие