Описание

  • Възрастова група: без ограничение
  • Размер на съоръжението:
  • В:2.10м. Ш:0.50м. Д:0.50м.
  • Носещи елементи: тръбна конструкция.
  • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
  • Баскетболен кош: Изделието е изработено от стъклопластмаса, БДС ЕN -71-3
  • Приложими стандарти и Наредби: Съоръжението е съобразено с условията и реда за устройство и безопасност на спортни площадки.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева, бетонна плоча.
  • Основни видове занимания:  колективни игри, ролеви и тематични игри.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!