Описание

  • Възрастова група: от 0 до 3 г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 1.30м Ш: 0.60м. Д: 2.14м.
  • Зона за безопасност: 10 кв.м.
  • Размер на зона за безопастност: 2.50 x 4.05м.
  • Височина на падане: 0.60 м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини, трева .
  • Основни видове занимания: пързаляне, равновесие,комуникация , ролеви игри.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!