Описание

 • Възрастова група: от 0 до 3 г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:2.20м. Ш:0.80м. Д:4.15м.
 • Размер на зоната за безопасност: 7.50 х 3.90 м
 • Зона за безопасност: 30 кв.м.
 • Височина на падане: 1.40 м
 • Носещи елементи: тръбна конструкция.
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Улей: стъклопластмаса, БДС ЕN -71-3
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7, БДС EN 71-3,Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини.
 • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, колективни игри, ролеви и тематични игри.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!