Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12 г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 1.80м Ш: 1.52м. Д: 2.94м.
  • Зона за безопасност: 29 кв.м.
  • Размер на зона за безопастност: 4.52 x62м.
  • Височина на падане: 1.00 м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини , трева .
  • Основни видове занимания: пързаляне, равновесие,комуникация , ролеви игри , катерене , провиране.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!