Описание

 • Възрастова група: без ограничение
 • Размер на съоръжението:
 • В:0.80 м Д:1.80 м Ш:0.50 м
 • Носещи елементи: тръбна конструкция в комбинация с дървена седалка и облегалка.
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя.
 • Обработка на дървения материал: импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1,  БДС EN 1176-7, Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева, бетонна плоча.
 • Основни видове занимания:  комуникация, ролеви и тематични игри, учене.
  Цветовете на съоръжението са примерни!