Описание

  • Възрастова група: 0-8г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:.0:60 м Д:1.50 м Ш:1.50 м
  • Носещи елементи: дървена конструкция в комбинация с дървени седалки и маса
  • Обработка на дървения материал: импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
  • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1,  БДС EN 1176-7, Наредба №1. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева, бетонна плоча.
    Цветовете на съоръжението са примерни!