Описание

  • Възрастова група: без ограничения
  • Размер на съоръжението:
  • В:0.70м. Ш:1.80м. Д:1.70м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини, трева
  • Основни видове занимания: комуникация