Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:1.00м. Ш:0.90м. Д:2.50м.
  • Зона за безопасност: 21кв.м.
  • Височина на падане:по- малко    от  0.60 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини, трева
  • Основни видове занимания: равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!