Описание

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В: 1.00м. Ш: 1.48м. Д: 2.08м.
 • Височина на падане:  по-малко от: 0.60 м.
 • Размер на зона за безопасност: 3.60х4.00м.
 • Зона за безопасност: 19кв.м.
 • Носещи елементи: тръбна конструкция
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Декоративни елементи: от дърво – импрегниранo с грунд, предпазващ от гниене и лакиранo с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба .
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7, Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева.
 • Основни видове занимания: катерене, равновесие, колективни игри, тематични и ролеви игри.
  Цветовете на съоръжението са примерни!