Описание

 • Възрастова група: от 0 до 3г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:0.50м. Ш:0.50м. Д:2.50м.
 • Височина на падане: по-малко от 0.60 м.
 • Размер на зона за безопасност:4.50х2.50м.
 • Зона за безопасност: 12кв.м.
 • Носещи елементи: тръбна конструкция
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя.
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1,  БДС EN 1176-7, Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева.
 • Основни видове занимания: катерене, равновесие, колективни игри, тематични и ролеви игри.
  Цветовете на съоръжението са примерни!