Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 2.20м. Ш: 1.28м. Д: 2.10м.
  • Височина на падане: 1.20 м.
  • Размер на зона за безопасност: 2.90х6.10м.
  • Зона за безопасност: 18кв.м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: равновесие,комуникация,ролеви игри, катерене, люлеене
    Цветовете на съоръжението са примерни!