Описание

 • Възрастова група: от 0 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В: 2.15м. Ш: 1.58м. Д: 5.58м.
 • Височина на падане: 1.20 м.
 • Размер на зона за безопасност: 5.90х6.10м.
 • Зона за безопасност: 36кв.м.
 • Носещи елементи: тръбна конструкция.
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя.
 • Допълнителни елементи: гумиран синджир, седалки: олекотена седалка ПЕ.
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-2, БДС EN 1176-7, Наредба 1 за условията за устройство и безопасността на площадките за игра.
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини.
 • Основни видове занимания: равновесие,комуникация,ролеви игри, люлеене
  Цветовете на съоръжението са примерни!