Описание

 • Възрастова група: от 2 до 8г.
 • Размер на съоръжението:
 • В:2,40 м.; Ш:3,90 м.; Д:3,36 м.
 • Височина на падане: 1,00 м.
 • Размер на зоната за безопасност: 7,05 х 7,06м.
 • Зона за безопасност: 30 кв. м.
 • Елементи на съоръжението: пързалка- 1 бр., кула- 1  бр., стълбище- 1 бр., занимателен панел- 1 бр.
 • Носещи елементи: тръбна конструкция.
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Улей: стъклопластмаса, БДС ЕN -71-3
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-3, БДС EN 1176-7, БДС EN 71-3,Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини,трева.
 • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие, колективни игри, ролеви и тематични игри.
 • Цветовете на съоръжението са примерни!