Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12 г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 1.00м Ш: 0.30м. Д: 1.00м.
  • Зона за безопасност: 7кв.м.
  • Размер на зона за безопастност: 2.80×2.18м.
  • Височина на падане: 0.60 м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини , трева.
  • Основни видове занимания:люлеене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!