Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12 г.
  • Размер на съоръжението:
  • В: 0.50м Ш: 0.50м. Д: 1.20м.
  • Зона за безопасност: 8кв.м.
  • Височина на падане: 0.40 м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини , трева.
  • Основни видове занимания: люлеене, клатушкане, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!