Описание

 • Възрастова група: от 0 до 3 г
 • Размер на съоръжението:
 • В: 0.85 м Ш: 0.50 м Д: 0.60 м
 • Височина на падане: по-малко от: 0.60 м
 • Размер на зона за безопасност: 2.50 х 2.50м
 • Зона за безопасност: 7 кв.м
 • Носещи елементи: пружина, седалки и декоративни елементи от HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-6, БДС EN 1176-7, Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини, трева.
 • Основни видове занимания: равновесие,комуникация,ролеви игри, катерене, люлеене.
  Цветовете на съоръжението са примерни!