Описание

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В: 2.65м. Ш: 1.65м. Д: 1.65м.
 • Височина на падане: 2.50 м.
 • Размер на зона за безопасност: 4.950х4.95м.
 • Зона за безопасност: 20кв.м.
 • Носещи елементи: тръбна конструкция
 • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1,  БДС EN 1176-7, Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини.
 • Основни видове занимания: катерене, равновесие, колективни игри, тематични и ролеви игри.
  Цветовете на съоръжението са примерни!