Описание

  • Размер на съоръжението:
  • В:1.50м. Ш:0.30м. Д:1.00м.
  • Носещи елементи: тръбна конструкция
  • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя.
  • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1,  БДС EN 1176-7, Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини, трева, бетонна плоча.
  • За допълнителна информация, моля направете запитване.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!