Описание

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:2.10м. Ш:2.00м. Д:2.30м.
  • Зона за безопасност: 20 кв.м.
  • Размер на зоната за безопасност: 5.00 х 5.00
  • Височина на падане: 2.10 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!