Описание

 • Възрастова група: от 3 до 12г.
 • Размер на съоръжението:
 • В: 2.09м. Ш: 2.28м. Д: 1.97м.
 • Височина на падане: 2.00 м.
 • Размер на зона за безопасност:5.00х5.00м.
 • Зона за безопасност:20кв.м.
 • Носещи елементи: дървена конструкция
 • Обработка на дървения материал: импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
 • Декоративни елементи: от HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
 • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7, Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa.
 • Допустима настилка: ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини.
 • Основни видове занимания: катерене, равновесие, колективни игри, тематични и ролеви игри.
  Цветовете на съоръжението са примерни!