Description

  • Възрастова група: от 0 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:0.20м. Ш:2,07м. Д:2,16м.
  • Носещи елементи: дървена конструкция.
  • Обработка на дървения материал:  импрегниран с грунд, предпазващ от гниене и лакиран с екологични  лакове или акрилни цветни бой за външна употреба.
  • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
  • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7. Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
  • Допустима настилка: бетонна плоча ,ударопоглъщаща настилка,  дървесни стърготини , трева.
  • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, учене, моделиране.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!