Описание

Ударопоглъщаща каучукова настилка на плочи – Цени от 25.00 лв без ДДС за кв.м , в зависимост от дебелината