Описание

Ударопоглъщаща каучукова настилка на плочи – Цени от 21.50 лв без ДДС за кв.м , в зависимост от дебелината