Описание

  • Възрастова група: от 0 до 3г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:0.80м. Ш:0.80м. Д:0.80м.
  • Носещи елементи: тръбна конструкция.
  • Обработка на метала: грунд и двукомпонентна полиуретанова боя
  • Декоративни елементи: HDPE с 10 години гаранция / срещу UV лъчи и влага/
  • Приложими стандарти и Наредби: БДС EN 1176-1, БДС EN 1176-7,Наредба 1 за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игрa
  • Допустима настилка: бетонна плоча ,ударопоглъщаща настилка, пясък, дървесни стърготини , трева.
  • Основни видове занимания: комуникация, тематични и ролеви игри, моделиране.
  • Цветовете на съоръжението са примерни!