Description

  • Размер на съоръжението:
  • В:1.30м. Ш:0.90м. Д:0.10м.
  • Зона за безопасност: 7кв.м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: ролеви игри
    Цветовете на съоръжението са примерни!