Description

  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:м. Ш:  м. Д:  м.
  • Размер на зона за безопасност:
  • Зона за безопасност:  кв.м
  • Височина на падане: м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие,комуникация,провиране,висене
    Цветовете на съоръжението са примерни!