Description

  • пързалки – 2бр. , кули – 3 бр.,     елемент за катерене , рампи.
  • Възрастова група: от 3 до 12г.
  • Размер на съоръжението:
  • В:2.80м. Ш:3.60м. Д:7.60м.
  • Зона за безопасност: 61кв.м.
  • Височина на падане: 1.70 м
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини.
  • Основни видове занимания: катерене, пързаляне, равновесие
    Цветовете на съоръжението са примерни!