Description

  • Възрастова група:
  • Размер на съоръжението:
  • В:0.45м. Д:1.30м. Ш:0.45м.
  • Допустима настилка: ударопоглъщаща гума, пясък, дървесни стърготини,трева
  • Основни видове занимания: комуникация